NAUKA KODOWANIA

koty-i-myszy-07

Zapraszamy na bezpłatne kursy programowania dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Fundacja bierze udział w konkursie na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Podczas zajęć nauczyciele poznają metody i techniki używane do nauki programowania, dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci w klasach 1-3. Dowiedzą się, jak zastosować ideę nauki poprzez zabawę.

koty-i-myszy-09
DZIĘKI WARSZTATOM SZKOŁA ZYSKA:

1. Kadrę nauczycieli klas 1-3 przygotowaną do prowadzenia zajęć z programowania,
2. Sprawdzone scenariusze lekcji,
3. Sprzęt komputerowy dla nauczycieli,
4. Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, na której uzyskają dostęp do:
• Gotowych scenariuszy lekcji z programowania dla klas 1-3,
• Opracowanych zadań domowych oraz testów sprawdzających,
• Systemu automatycznego sprawdzania prac domowych oraz testów,
• Analizy wyników i opisu ścieżki rozwoju,
• Do wirtualnego doradcy/trenera,
• Forum komunikacji i wymiany doświadczeń.

O WARSZTATACH

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, na terenie gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Efektem będzie rówineż rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej umożliwiających prowadzenie tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, a w dalszej perspektywie również do prowadzenia nauki programowania w ramach kształcenia zintegrowanego, co pozwoli na utrzymanie trwałości efektów projektu.

Duży nacisk będziemy kłaść na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas projektu. W ramach podnoszenia kompetencji nauczycieli w uzupełnieniu szkoleń stacjonarnych prowadzonych indywidualnie lub w grupie nauczycieli obligatoryjne będą zajęcia praktyczne prowadzone wspólnie przez trenera i nauczyciela będące jednocześnie zajęciami szkoleniowymi dla uczniów. Pozwoli to na uruchomienie zajęć z uczniami już na etapie szkolenia nauczycieli, a jednocześnie pozwoli na szkolenie nauczyciela w rzeczywistych warunkach prowadzenia lekcji.

Docelowo nauczyciel ma potrafić programować w wybranym środowisku wizualnego programowania oraz móc tą wiedzę w sposób efektywny przekazać uczniom.

Warsztaty oczywiście najpierw będą poprzedzone badaniami poziomu kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem. tak aby najlepiej dopasować program do uczestników i uwzględnić różne poziomy zaawansowania.

GDZIE PROWADZIMY SZKOLENIA?

Realizujemy 11 projektów z działania 3.2 POPC w następujących podregionach:

Kod do przyszłości – podregion Sieradzki – nr POPC.03.02.02.00-00-0095/17

Kod do przyszłości – podregion Warszawski Wschodni – nr POPC.03.02.00-00-0073/17-03,

Kod do przyszłości – podregion Wałbrzyski – nr POPC.03.02.00-00-0075/17-02,

Kod do przyszłości – podregion Grudziądzki – nr POPC.03.02.00-00-0092/17-02,

Kod do przyszłości – podregion Skierniewicki – nr POPC.03.02.00-00-0094/17-03,

Kod do przyszłości – podregion Siedlecki – nr POPC.03.02.00-00-0176 /17-03,

Kod do przyszłości – podregion Łódzki – nr POPC.03.02.00-00-0177/17-03,

Kod do przyszłości – podregion Warszawski Zachodni – nr POPC.03.02.00-00-0178/17-03,

Kod do przyszłości – podregion Elbląski – nr POPC.03.02.00-00-0179/17-03,

Kod do przyszłości – podregion Świecki – nr POPC.03.02.00-00-0182/17-02,

Kod do przyszłości – podregion Koniński – nr POPC.03.02.00-00-0183/17-02

Więcej szczegółów na stronie FREE.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Nabór do IV konkursu został zamknięty 28 lutego 2019. 

Wystarczy wypełnić prostą deklarację (wzór można pobrać tutaj), przesłać jej skan na adres kontakt@free.org.pl, a oryginał pocztą na adres:

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej
ul. Konwiktorska 9/6
00-216 Warszawa

ADRES BIURA PROJEKTU W WARSZAWIE:

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

ul. Konwiktorska 9/6 (vis a vis Stadionu Polonia)

00-216 Warszawa

Adres korespondencyjny:

ul. Konwiktorska 7/ pok.37

00-216 Warszawa

Menu