POMYSŁODAWCY

projektu “Kod do Przyszłości”

null

Michał Stefański

MobileMS, CEO

Pomysłodawca projektu „Kod do Przyszłości”. Trendsetter, miłośnik nowych technologii i założyciel MobileMS – firmy, która zajmuje się projektowaniem i tworzeniem portali oraz aplikacji mobilnych. Laureat licznych nagród, m.in. tytułu Lider Nowoczesnych Technologii, Krajowi Liderzy Innowacji oraz nagrody Mobile Trends Awards.
Absolwent Engineering Projects Management na Coventry University i Mechanical Engineering and Applied Computer Science na Politechnice Łódzkiej.
Edukator z pasji – „Kod do Przyszłości” to połączenie zamiłowania do nowych technologii i dzielenia się wiedzą. Wielokrotnie uczestniczył jako ekspert w warsztatach i prelekcjach z udziałem uczniów i studentów, np. w cyklu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”.

Strona MobileMS

null

prof. Przemysław Polański

Akademia Leona Koźmińskiego

Autor koncepcji projektu “Kod do przyszłości” i założyciel Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej – partnera wiodącego projektu. Programista i wieloletni nauczyciel akademicki informatyki i programowania. Profesor w katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK oraz główny architekt systemu informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck. Pracował w firmach informatycznych w Australii jako programista i architekt systemów.

Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Ekspert w obszarze prawa nowych technologii i informatyki prawniczej. Z wykształcenia informatyk (Australia) oraz prawnik (UAM), doktor habilitowany nauk prawnych (Melbourne University, Uniwersytet Wrocławski). Autor książek i ponad 70 artykułów z obszaru prawa nowych technologii.

Jeden z tłumaczy platformy Moodle na język polski. Certyfikowany Professional Scrum Master Level 1.

null

Anna Kijo

nauczyciel dyplomowany informatyki i technologii informacyjnej

Autorka podręczników do zajęć komputerowych i informatyki dla uczniów szkół podstawowych oraz współautorka poradnika: „Jak pracować z uczniami utalentowanymi informatycznie” wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji przy MEN. Propagatorka oprogramowania open source, metody e-learningu i blended learningu w edukacji. Wykładowca akademicki, metodyk. Realizatorka wielu programów dotyczących wdrażania  innowacji  pedagogicznych w zakresie programowania komputerowego, algorytmiki, mechatroniki w szkołach, w tym:  Mistrzowie kodowania, CodeWeek, The Wonder League Robotics Competition, LEGO Education.

Od wielu lat zajmuje się edukacją komputerową dzieci i młodzieży. Prowadzi edukację na rzecz bezpiecznego Internetu, wykorzystywania multimediów i nowych technologii podczas zajęć szkolnych. Obecne dyrektor – placówki zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży utalentowanej w kierunku przedmiotów ścisłych – Szkoły „Alfa i Omega” oraz dyrektor zarządzający Centrum Certyfikacji i Kształcenia Zawodowego w Łodzi. Posiada ogromne doświadczenie w koordynowaniu projektów realizowanych w ramach EFS KL.

TRENERZY

null

Karolina Cikowska

Girls Code Fun

Girls Code Fun to fundacja mająca na celu motywowanie i zachęcanie dzieci w wieku szkolnym do zdobywania wiedzy w zakresie nowych technologii. Mentorzy Girls Code Fun uczą  programowania komputerowego i przekazują umiejętności umożliwiające sukces oraz lepsze zrozumienie współczesnego świata zdominowanego przez nowe technologie.

null

Paweł Kijo

nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy w oświacie

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki, doradca metodyczny. Posiada m.in. certyfikaty trenera coautingu, ISO 2000, LEGO Education. Organizator wielu szkoleń i kursów dla nauczycieli. Realizator projektów edukacyjnych, popularyzator stosowania nowych technologii w edukacji. Nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy w oświacie. Twórca programów rozwijających logiczno-matematyczne myślenie w ramach projektu “Edukacja dla Rozwoju” – edukacja przez szachy.

null

Tomasz Rupniewski

Pedagog

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu kodowania, dzieci oraz dorosłych. Za pomocą klocków Lego, robotów, gier i aplikacji potrafi przekazać wiedzę w taki sposób aby uczeń widział jej sens oraz dobrze się bawił. Zaangażowany w projekty społeczne i edukacyjne.

Doświadczenie:

– Przeszkolił ponad 400 uczniów z kodowania w wieku 6-12 lat

– Organizował i prowadził szkolenia dla dorosłych z kodowania

– Tworzył autorskie scenariusze lekcji z zakresu robotyki oraz kodowania w Scratch.

– Tworzył scenariusze lekcji oraz prowadziłem zajęcia w szkole specjalnej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

– Organizował szkolenia dla nauczycieli  z zastosowania nowych technologi w procesie nauczania

– Prowadził badania naukowe nad nauczaniem wielopoziomowym w szkole jedno oddziałowej.

null

Agata Borowska-Jocz

Trener/edukator

Absolwentka Politechniki Łódzkiej – kierunek: Automatyka i robotyka. Trener/edukator zajęć z robotyki i mechatroniki w Szkołach “Alfa i Omega”. Programistka, inżynier rozwoju procesów z zakresu automatyki.

null

Sebastian Dominiak

Nauczyciel informatyki

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Trener/edukator zajęć z robotyki w Szkołach “Alfa i Omega”. Animator, terapeuta zajęciowy.

Menu