POMYSŁODAWCY

projektu „Kod do Przyszłości – seniorzy”

null

Michał Stefański

MobileMS, CEO

Pomysłodawca projektu „Kod do Przyszłości”. Trendsetter, miłośnik nowych technologii i założyciel MobileMS – firmy, która zajmuje się projektowaniem i tworzeniem portali oraz aplikacji mobilnych. Laureat licznych nagród, m.in. tytułu Lider Nowoczesnych Technologii, Krajowi Liderzy Innowacji oraz nagrody Mobile Trends Awards.
Absolwent Engineering Projects Management na Coventry University i Mechanical Engineering and Applied Computer Science na Politechnice Łódzkiej.
Edukator z pasji – „Kod do Przyszłości” to połączenie zamiłowania do nowych technologii i dzielenia się wiedzą. Wielokrotnie uczestniczył jako ekspert w warsztatach i prelekcjach z udziałem uczniów i studentów, np. w cyklu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”.

Strona MobileMS

null

prof. Przemysław Polański

Akademia Leona Koźmińskiego

Programista i wieloletni nauczyciel akademicki informatyki i programowania. Profesor w katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK oraz główny architekt systemu informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck. Pracował w firmach informatycznych w Australii jako programista i architekt systemów.

Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Ekspert w obszarze prawa nowych technologii i informatyki prawniczej. Z wykształcenia informatyk (Australia) oraz prawnik (UAM), doktor habilitowany nauk prawnych (Melbourne University, Uniwersytet Wrocławski). Autor książek i ponad 70 artykułów z obszaru prawa nowych technologii.

Jeden z tłumaczy platformy Moodle na język polski. Certyfikowany Professional Scrum Master Level 1.

ORGANIZACJE

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej FREE jest instytutem badawczym, nadzorowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent m. st. Warszawy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w maju 2015 roku. Celem FREE jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych związanych z edukacją elektroniczną w kontekście wpływu prawa i nowych technologii na społeczeństwo i kulturę. FREE wspiera zwłaszcza ambitnych naukowców, którzy nie mają wystarczających środków badawczych oraz nie są obecnie nigdzie zatrudnieni.

MOBILEMS

Od 2008 roku firma MobileMS opracowuje innowacyjne produkty, których wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie technologii dla ułatwienia życia ludziom.

MobileMS zrealizowało m.in. projekt informacji turystycznej Odkoduj Łódź w oparciu o Fotokody, projekt Wirtualne Muzea Małopolski zbierający zdigitalizowane zbiory z 35 muzeów, aplikacje mobilne Selfie z Chopinem i Chopin w Warszawie.

Od początku swojego istnienia firma aktywnie wspiera inicjatywy edukacyjne.

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Działania fundacji koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu.

STOWARZYSZENIE MANKO

Od 18 lat Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora (Organizacja Pożytku Publicznego 1%) jest wydawcą mediów obywatelskich oraz organizatorem licznych ogólnopolskich kampanii społecznych (tj.: Lokal BEZ papierosa, Polska BEZ dymu, RyzyKOchania, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, Życie zaczyna się po 60 tce).

Od 5 lat we współpracy m.in. z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, Sejmową Komisją Polityki Senioralnej oraz wieloma innymi instytucjami stowarszysznie zajmuje się polityką senioralną i wspieraniem osób starszych. Cele organizacji to edukacja, aktywizacja i poprawa wizerunku osób 60+.

MANKO wydaje Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora oraz Ogólnopolską Kartę Seniora. Jest też organizatorem Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie oraz Dni Seniora w miastach partnerskich. Są to bezpłatne wykłady, porady i badania z zakresu zdrowia, prawa, bezpieczeństwa, ekonomii i mediów.
Głos Seniora o nakładzie 30 tys. sztuk, dystrybuowany jest w ponad 450 UTW (Uniwersytetach Trzeciego Wieku), gminnych radach seniorów, klubach seniora oraz urzędach miast partnerskich. Ogólnopolską Karta Seniora posiada już ponad 75 tysięcy seniorów, dzięki której mogą korzystać ze zniżek już w ponad 700 punktów, instytucjach oraz ośrodkach zdrowia w całej Polsce.

FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

OP UTW jest największą organizacją przedstawicielką Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju – skupia ponad 30 tys. słuchaczy! Do jej statusowych celów należą edukacja oraz aktywizacja osób 50+. Pełni bardzo ważną rolę społeczną – tworzy okoliczności do współpracy, wymiany doświadczeń i tym samym integracji seniorów. Fundacja jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu akcji wspierających seniorów oraz ich funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, np. konkurs „Przyjaźni seniorom”, Obywatelski Parlament Seniorów i telewizja TV60+.

FAJNA SPÓŁDZIELNIA

FAJNA Spółdzielnia Socjalna jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, w którym efektywnie pracują osoby z niepełnosprawnościami. Fajne produkty, fajne otoczenie, fajne życie – to nasza misja.

Działalność ponadnarodowego przedsiębiorstwa społecznego opiera się na inkluzji społecznej, edukacji oraz zarządzaniu różnorodnością . Skupiamy się przede wszystkim na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami, które znajdują zatrudnienie w FAJNEJ Spółdzielni. Największą satysfakcję dają nam widoczne efekty naszej pracy. To, co nas wyróżnia, to w pełni odpowiedzialne społecznie podejście do rozwiązywania problemów zagrożenia wykluczeniem szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami za pomocą kreatywnych i innowacyjnych metod prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz umiejętnego zarządzania różnorodnością za co byliśmy wielokrotnie nagradzani.